Важная техническая информация

Przekrój pionowy drzwi "Poziom zero":
 
Przekrój pionowy drzwi:
 

 

Przekrój poziomy drzwi:

 

Producent zaleca zadaszenie drzwi w celu ochrony przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych.
Zalecany montaż drzwi metodą otwierania na zewnątrz ma istotny wpływ na bezpieczeństwo i walory estetyczne.

 

Wygląd drzwi po skróceniu z zamontowanym ceownikiem maskującym: