Informacja o realizacji działania "Paszport do eksportu"

2013-01-02

Miło nam poinformować, że  w latach 2013 – 2014 realizujemy projekt pn. „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MAR – TOM” sp. z o.o. W/w projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (Oś priorytetowa 6: „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1: "Paszport do eksportu”).


Ogólnym celem wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu jest wzrost konkurencyjności firmy „MAR – TOM” na rynkach zagranicznych poprzez strategiczne przedsięwzięcia takie jak udział w targach zagranicznych w charakterze wystawcy lub uczestnika (Litwa, Ukraina, Czechy, Bułgaria) oraz wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych tj. na Litwie, Ukrainie, Czechach i w Bułgarii. 


Osoba odpowiedzialna za udzielanie szczegółowych informacji o projekcie: Jacek Smorąg, e-mail: biuro@mar-tom.com.

Więcej informacji dotyczących programów realizowanych w ramach 6 osi priorytetowej: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.1: "Paszport do eksportu” można uzyskać pod adresami:
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich
Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP

Inne przydatne strony:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Przejdź do listy aktualności