Frames

Ościeżnice do drzwi 48


Door frames 55 and 55.2


Frames for double doors


Ościeżnice do drzwi 42 standard oraz drzwi technicznych