Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
MAR-TOM Sp. z o.o.

ul. Jasionka 90
28-300 Jędrzejów

NIP: 656-19-16-099
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN
Sąd Rejonowy w Kielcach
KRS: 0000197234
REGON: 291090256

Sekretariat

biuro@mar-tom.com

+48 41 38 78 174
+48 41 24 21 904
+48 41 24 21 905

+48 41 31 26 991

 

Zusammenarbeit

biuro@mar-tom.com

Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie bitte das Formular unten aus: